Розділ 2: Статутний капітал, майно та майнові права товариства


Нове в управлінні акціонерним товариством - обложка

Друкована частина містить підрозділи:

2.1. Статутний і власний капітал АТ
2.2. Збільшення статутного капіталу
2.3. Зменшення статутного капіталу
2.4. Резервний капітал