Розділ 4: Цінни папери товариства


Нове в управлінні акціонерним товариством - обложка

Друкована частина містить підрозділи:

4.1. Акції АТ
4.2. Емісія акцій
4.3. Ціна акцій АТ
4.4. Оплата акцій АТ
4.5. Викуп товариством акцій, обмеження на викуп, обов’язковий викуп акцій на вимогу акціонерів
4.6. Особливості обігу акцій публічних та приватних АТ
4.7. Випуск, погашення та викуп облігацій

Нове в управлінні акціонерним товариством - CD в комплекті видання

На CD додаються:

Довідка з переліком внесків.doc
Довідка про наявність державної частки.doc
Довідка про повідомлення про проведення ЗЗ.doc
Заява про реєстрацію випуску акцій.doc
Заява про реєстрацію звіту.doc
Звіт про результати приватного розміщення акцій.doc
Особлива інформація про емітента.doc
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.doc
Публікація про збільшення статутного капіталу.doc