Розділ 6: Загальні збори акціонерів


Нове в управлінні акціонерним товариством - обложка

Друкована частина містить підрозділи:

6.1. Чергові та позачергові ЗЗ
6.2. Процедури скликання та проведення ЗЗ

  • Порядок скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів
  • Порядок скликання позачергових загальних зборів на вимогу
  • Порядок проведення загальних зборів
  • Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
  • Порядок проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи
6.3. Представництво акціонерів на ЗЗ
6.4. Питання, що належать до компетенції ЗЗ
6.5. Право участі в ЗЗ
6.6. Оскарження рішення ЗЗ

Нове в управлінні акціонерним товариством - CD в комплекті видання

На CD додаються:

Бюлетень для голосування 1.doc
Бюлетень для голосування 2.doc
Довіреність із завданням на голосування.doc
Довіреність.doc
Основні показники.doc
Перелік акціонерів.doc
Повідомлення про проведення ЗЗ.doc
Протокол ЗЗ.doc
Протокол про підсумки голосування.doc