Розділ 7: Наглядова рада АТ


Нове в управлінні акціонерним товариством - обложка

Друкована частина містить підрозділи:

7.1. Створення наглядової ради
7.2. Компетенція наглядової ради
7.3. Проведення засідань наглядової ради
7.4. Голова наглядової ради, комітети наглядової ради, корпоративний секретар

Нове в управлінні акціонерним товариством - CD в комплекті видання

На CD додаються:

Положення про наглядову раду.doc