Розділ 2: Прийом на роботу та випробування


Надійні документи та правила роботи з персоналом - обложка

Друкована частина містить підрозділи:

2.1. Прийом на роботу та випробування
2.2. Застосування випробування
2.3. Оформлення працевлаштування
2.4. Особливості працевлаштування окремих категорій працівників
2.5. Оформлення виконання працівником додаткових обов'язків

Надійні документи та правила роботи з персоналом - CD в комплекті видання

На CD додаються:

Наказ про проведення конкурсу.doc
Порядок проведення іспиту.doc
Перелік питань.doc
Екзаменаційний білет.doc
Форма П-2 ДС.doc
Рішення комісії про допуск до конкурсу.doc
Екзаменаційна відомість.doc
Протокол засідання комісії.doc
Наказ про призначення на посаду.doc
Наказ про зарахування до кадрового резерву.doc
Наказ про повторне проведення конкурсу.doc
Наказ про прийняття на роботу з випробуванням.doc
Наказ про подовження терміну випробування.doc
Наказ про прийняття на роботу.doc
Розписка.doc
Трудовий договір.doc
Типова форма трудового контракту.doc
Приклад обґрунтування.doc
Розрахунок середньооблікової чисельності працівників.doc