Додатки


Надійні документи та правила роботи з персоналом - обложка

Друкована частина містить такі додатки:

Додаток 1. Перелік законів, якими дозволяється укладення трудового договору в формі контракту
Додаток 2. Суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
Додаток 3. Переліки посад та робіт, заміщуваних або виконуваних працівниками, з якими можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність
Додаток 4. Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
Додаток 5. Можливі причини звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Додаток 6. Пенсійна реформа